VÝROČNÍ KONGRES
ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

2020, 2021

13. – 15. 10. 2021, České Budějovice

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny v Brně
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Nemocnice České Budějovice, a.s.

O kongresu Sborník si můžete stáhnout zde-

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, který se bude konat 13. – 15. 10 2021 v Českých Budějovicích. Epidemiologická situace roku 2020 nás donutila zrušit výroční kongres v Brně. Z těchto důvodů se na vědeckém programu 2021 spolupodílí Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. a Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně.

Rádi bychom tradiční kongresová témata rozšířili o problematiku mezioborové spolupráce s psychology, logopedy a intervenčními radiology. Jedna sekce bude věnovaná neurorehabilitaci. Očekáváme spolupracovníky z nám blízkých oborů, což nepochybně obohatí diskuzi. Věříme, že na podzim již nebude nutno omezovat sociální kontakt a že se na tomto „biannuálním kongresu“ setkáme všichni spolu i se zvanými mezinárodními hosty.

MUDr. Jiří Fiedler Ph. D, MBA
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

Témata lékařské a sesterské sekce:

Neuroonkologie a multimodální monitorace

Cévní neurochirurgie a CMP

Spondylochirurgie

Funkční neurochirurgie

Neurorehabilitace

Varia

Vědecký výbor:

Předsedové:

Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA

Členové:

 • doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Vladimít Beneš III Ph.D.
 • Prof MUDr. Lumír Hrabálek Ph.D
 • prim. MUDr. Jan Klener
 • doc. MUDr. Petr Kozler Ph.D.
 • prim. MUDr. Petr Linzer Ph.D.
 • doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
 • MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.
 • prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Přibáň , Ph.D.
 • MUDr. Petr Řehoušek
 • prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
 • prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
 • prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
 • MUDr. Drahoslav Sokol
 • doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Organizační výbor:

prim. MUDr. Vladimír Chlouba
Bc. Iva Nováková, MBA
MUDr. Martin Kerekanič
MUDr. Marek Grubhoffer
MUDr. Ondřej Teplý
MUDr. Martin Bombic
MUDr. Petr Nesnídal

Podrobný program si můžete stáhnout zde

Registrace

Zahájení kongresu

Odborný program

Coffee break

Odborný program

Coffee break

Odborný program

Schůze výboru ČNS ČLS JEP

Registrace

Odborný program

Oběd

Odborný program

Společenský večer (každý si hradí sám)

Odborný program – lékařská sekce

Oběd

Závěr kongresu, certifikáty

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Ubytování

Ubytování si každý zajišťuje sám. Pro registrované účastníky je zajištěno v hotelu Congress Clarion s výhodnou cenou (heslo pro rezervaci – NEUROCHIRURGIE)

KONTAKT:

https://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/cs/
tel.: +420 389 102 111
e-mail: reservations.cchcb@clarion-hotels.cz

Hotel 1

Jednolůžkový pokoj

1500 Kč / noc

Hotel 1

Dvoulůžkový pokoj

2 000 Kč / noc

Ceny za ubytování zahrnují kromě ubytování také snídani formou bufetu, kávový set na pokoji, připojení na internet na pokoji, DPH a městské poplatky. Pokoje jsou také plně klimatizované a jsou vybaveny dále žehlícím setem a trezorem.

Registrace

Přihlášky k pasivní účasti je možné zadávat do 30. 9. 2021. V případě zájmu o registraci po tomto datu kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby pozdních registrací jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšené sazby!

(naleznete zde https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html) - povinné pole

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÁ DATA:

31. 8. 2021Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu
7. 9. 2021zvýhodněná registrace a úhrada poplatku
14. 9. 2021Program
30. 9. 2021Uzávěrka registrace pro pasivní účast
17. 9. 2021Konečný termín pro úpravy abstraktu přednášky a posteru
13. - 15. 10. 2021VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

VZDĚLÁVACÍ AKCE JE POŘÁDÁNA DLE STAVOVSKÉHO PŘEDPISU ČLK Č. 16.
AKCE JE REGISTROVÁNA ČESKOU ASOCIACÍ SESTER A UNIÍ FYZIOTERAPEUTŮ ČR DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

REGISTRAČNÍ POPLATKY (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Registrační poplatkyÚhrada do 6. 9. 2021Úhrada od 7. 9. 2021
Lékař2.500 Kč 2.700 Kč
NLZP, studenti 1.200 Kč 1.400 Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborný program, kongresové materiály, osvědčení o účasti, občerstvení během odborného programu a 2 x oběd.
Vstupenky na Uvítací večer a Společenský večer je nutné zarezervovat při registraci zvlášť.

STRAVOVÁNÍ

O přestávkách odborného programu bude k dispozici malé občerstvení.
Obědy budou podávány formou poledního menu (polévka, hlavní chod) s možností objednání vegetariánského, nebo bezlepkového menu.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

13. 10. 2021 Uvítací večer - Congress hotel Clarion
14. 10. 2021 20:00 – 23:00 Společenský veče. Zámek Hluboká.

ÚHRADA POPLATKŮ

Platba v rámci ČR (CZK): Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank, variabilní symbol: 219443

Platby ze zahraničí: IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

STORNO POPLATKY

Storno podmínky: Registrační poplatek vracíme v plné výši, pokud se účastník písemně omluví do 30. 9. 2021. Po tomto datu náleží účastníkovi 50 % výše. V případě, že se účastník na kongres nedostaví bez omluvy, poplatek nevracíme. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODBORNÉ PREZENTACI

Abstrakta se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky registrace pro aktivní účast dne 31. 8. 2021 Abstrakty je možno následně editovat do sborníku přednášek, termín úpravy/uploadu abstraktů je nejpozději do 17. 9. 2021. Více informací na www.neuro-surgery.cz/aktivni-ucast

POSTERY

E-postery – elektronická verze tradičních posterových tabulí. Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách. Programový výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.

Kontakty:

Sekretariát kongresu, registrace:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074
e-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Firemní účast:

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz

Úhrady a platby:

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Lékařská sekce:

MUDr. Martin Kerekanič
email: kerekanic.martin@nemcb.cz

GENERÁLNÍ PARTNEŘI:

VIP PARTNEŘI:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI: